Nieistniejące

Kamień pamiątkowy ku czci Ludwika Schmidta: znajdował się na Nowych Plantach. Odsłonięty ok. 1902 roku. Poświęcony Ludwikowi Schmidtowi, który był zaaranżował Planty. Jego wkład w kształtowanie zieleni w Chełmnie był znaczący.

 

Kamień pamiątkowy ku czci założyciela Nowych Plant burmistrza Lauterbacha:

Znajdował się na Nowych Plantach. Odsłonięty został 9 lipca 1892 roku. Upamiętniający założyciela Nowych Plant, który został utworzony w 1834 roku, burmistrza Luterbacha .

 

Kopiec Wolności: znajdował się przy Szosie Grudziądzkiej, przy drodze krajowej A1, w miejscu  wieży Bismarca, obecnie znajduje się w tym miejscu Pomnik Niepodległości. Kopiec rozpoczęto sypać 3 maja 1921 roku, prac przy jego wznoszeniu nie ukończono. Sypanie Kopca Wolności było aktem uczczenia 130. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Obelisk ku czci poległych żołnierzy radzieckich: znajdował się na Rynku. Odsłonięty ok. 1945 roku. Poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej, którzy polegli na terenie miasta Chełmna. Obecnie szczątki żołnierzy znajdują się w mogile przy Aleji 3 Maja.

 

Pomnik cesarza Fryderyka III: znajdował się na ul. Dworcowej w miejscu obecnego Grobu Nieznanego Żołnierza. Odsłonięty 25 maja 1890 roku. W 1920 roku kiedy Chełmno powróciło do Polski pomnik ten rozebrano. Poświęcono go Fryderykowi III, królowi pruskiemu i cesarzowi niemieckiemu, w polityce niechętnemu Bismarcowi.

 

Pomnik Fryderyka II Wielkiego: znajdował się na dziedzińcu koszar pruskiego Korpusu Kadetów przy ul. 22 Stycznia 16. Data odsłonięcia jest nieznana. Upamiętniający założyciela chełmińskiego Korpusu Kadetów Fryderyka II Wielkiego. Popiersie w 1919 roku umieszczono w koszarach w Kołobrzegu.

 

Pomnik Wojaków: znajdował się na Rynku, od strony południowo- zachodniej od Ratusza. Odsłonięty 18 sierpnia 1889 roku. Pomnik  zmieniał swoje położenie wielokrotnie. W 1930 r. do lat 40. mieścił się na ul. Dworcowej (obecnie Grób Nieznanego Żołnierza). Pomnik poświęcony był żołnierzom z Chełmna i powiatu chełmińskiego, którzy zginęli w wojnach w latach: 1864, 1866, 1870/71.

 

Wieża Bismarca: znajdowała się przy Szosie Grudziądzkiej, przy drodze krajowej A1, obecnie znajduje się w tym miejscu Pomnik Niepodległości. Odsłonięty 19 sierpnia 1909 roku. Rozebrany prawdopodobnie w 1920 roku. Monument poświęcony był „żelaznemu kanclerzowi” jakim był Otto von Bismarc.