Czerwiec

ok. 1 czerwca 1677 r. – wizyta króla Jana III Sobieskiego w Chełmnie

3 czerwca 1936 r. – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki otrzymuje tytuł Obywatela Honorowego Miasta Chełmna

3 – 4 czerwca 2006 r. – w Chełmnie gościł ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski wraz z małżonką.

4 czerwca 1846 r. – ks. Jan Bartoszkiewicz (1813 – 1900) zostaje mianowany proboszczem chełmińskiej fary

6 czerwca 1926 r. – odbyło się w Chełmnie zebranie założycielskie Związku Strzeleckiego

7 czerwca 1945 r. – na posiedzeniu MRN w Chełmnie wybrano nowego burmistrza Stanisława Przybysza (PPR) i wiceburmistrza Józefa Rosińskiego (SD)

16 czerwca 1913 r. – rozpoczęto budowę szpitala wg projektu architekta Wilhelma Winklera z Charlottenburga

20 czerwca 1896 r. – odbyło się poświęcenie sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Chełmnie

20 czerwca 1929 r. – odsłonięto w Chełmnie, w gmachu Gimnazjum Chełmińskiego, tablicę pamiątkową ku czci Wojciecha Łożyńskiego – zasłużonego filologa i długoletniego dyrektora Gimnazjum Chełmińskiego. Tablica została zniszczona przez Niemców we wrześniu 1939 r.

23 – 24 czerwca 1885 r. – odbył się w Chełmnie sejmik Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych

27 czerwca 1878 r. –  zamknięto u sióstr szarytek prowadzoną przez to zgromadzenie pensję żeńską o charakterze szkoły średniej do której uczęszczało 300 uczennic

30 czerwca 1694 r. –  umiera biskup chełmiński Kazimierz Szczuka, pochowany zostaje w podziemiach kościoła farnego w Chełmnie