“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

Projekt “Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” jest wdrażany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany     ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Całkowity koszt Projektu to: 931 519,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 100%.

Projekt jest realizowany i koordynowany przez Powiat Chełmiński.
Partnerzy Projektu to: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Chełmno, Gmina Kijewo Królewskie, Gmina Lisewo, Gmina Papowo Biskupie, Gmina Stolno, Gmina Unisław, Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie oraz Szkoły-Toruń Artur Wojciechowski.
Celem Projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczennic i uczniów, w tym  niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego w roku szkolnym 2009/2010 poprzez zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach objętych Projektem, poprawę efektywności uczenia się, zwiększenie efektywności doradztwa zawodowego, zwiększenie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dyrektorzy 30 szkół, które uczestniczą w przedsięwzięciu, kierując się potrzebami dzieci i młodzieży ze swojej placówki, wybrali dla swoich uczniów zajęcia dodatkowe, finansowane z projektu.
Wsparcie przyznawane jest w formie umożliwienia uczestnikom udziału w poszczególnych typach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w ramach Projektu:
1) dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
2) dodatkowych zajęć specjalistycznych,
3) zajęć z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej,
4) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe
5) zajęć innowacyjnych,
6) zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
7) zajęć w ramach programu promującego godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Szkoły ponadto doposażone zostaną w środki dydaktyczne (sprzęt do prowadzenia działalności dydaktycznej)

Przedsięwzięcie wdrażane jest od 1 września 2009 do 30 czerwca 2010.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywała się na zasadach określonych w Regulaminie Szczegółowym określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu “Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”, przyjętym Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28 października 2009 r.

W projekcie biorą udział 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmno. Łącznie w zajęciach bierze udział 309 uczniów  ze szkół podstawowych i 295 uczniów z Gimnazjów.