Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

Człowiek- najlepsza inwestycja



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest – od 3 stycznia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

Wartość Projektu – 1 106 340,00 PLN ( z czego dofinansowanie wynosi 940 389,00 PLN).

Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 3107 uczennic i uczniów, w tym uczennic i uczniów niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego w roku 2011 w zakresie realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, innowacyjnych, specjalistycznych, opieka psychologiczno-pedagogiczna oraz doradztwo zawodowe.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

•    – zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych,
•    – poprawa efektywności uczenia się poprzez udział w zajęciach,
•    – zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych,
•    – zwiększenie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
•    – zwiększenie efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego,
•    – wzrost motywacji do nauki u uczniów szkół objętych projektem,
•    – wzmocnienie poczucia wiary we własne możliwości u uczniów szkół objętych projektem.
Projekt jest realizowany przez Powiat Chełmiński w partnerstwie z:
•    – Gminą Miasto Chełmno,
•    – Gminą Chełmno,
•    – Gminą Kijewo Królewskie,
•    – Gminą Lisewo,
•    – Gminą Papowo Biskupie,
•    – Gminą Stolno,
•    – Gminą Unisław,
•    – Katolickim Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie oraz Szkoły-Toruń Artur Wojciechowski.

Z  terenu Gminy Miasto Chełmno w projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 2 i nr  4 oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2. Zajęcia rozpoczęło łącznie  458 uczniów,  którzy biorą udział  w następujących zajęciach:

•    – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i edukacyjne- 364 godz. 
•    – zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe- 1118 godz. 
•    – zajęcia  specjalistyczne – 546 godz.
•    – zajęcia z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej – 52 godz. 
•    – zajęcia  z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – 34 godz. 
•    – zajęcia w ramach programu promującego równość płci – 26 godz.

Urozmaiceniem  zajęć są  wycieczki edukacyjne, które stanowią atrakcyjną formę nauczania.

W  ramach projektu  zakupione zostaną też dla szkół materiały piśmiennicze i papiernicze, drobne przemysłowe i   pomoce naukowe.  Wartość obudowy dydaktycznej przypadająca na Gminę  Miasto Chełmno  to  9 018,00 zł.