„Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

Flaga Unii Europejskiej

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

 

„Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”
Gmina Miasto Chełmno (lider projektu) wspólnie z Gminą Świecie, Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie (partnerzy projektu) przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pn. “Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”, które jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki].

Celem projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania czterech urzędów (Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu, Urzędu Gminy Unisław i Urzędu Gminy Papowo Biskupie) w aspekcie realizowanych usług publicznych oraz podwyższenie kompetencji 145 urzędników, w tym co najmniej 20% w wieku 45+ w okresie od 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2012 roku.

Cele szczegółowe projektu to:
1.    poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Urzędu Gminy Papowo Biskupie dzięki stosowaniu systemu zarządzania CAF,
2.    doskonalenie obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Świeciu poprzez wdrożenie systemu monitorowania jakości obsługi klientów,
3.    poprawa systemu zarządzania kadrami poprzez wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz w Urzędzie Gminy Unisław,
4.    wzmocnienie działań jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Miasto Chełmno, Gminy Świecie oraz Gminy Papowo Biskupie) skierowanych na wzrost partycypacji społecznej mieszkańców poprzez usprawnienie procedur prowadzenia konsultacji społecznych,
5.    promowanie postaw etycznych wśród urzędników poprzez przyjęcie kodeksu etycznego
w Urzędzie Gminy Unisław i Urzędzie Gminy Papowo Biskupie,
6.    usprawnienie procesu przygotowania aktów administracyjnych poprzez przeszkolenie 60 urzędników,
7.    wzmocnienie zdolności stanowienia prawa miejscowego i realizacji wybranych funkcji kierowniczych poprzez objęcie szkoleniami 24 urzędników,
8.    wzrost kompetencji urzędników poprzez szkolenia specjalistyczne dla 52 osób oraz szkolenia komputerowe dla 60 osób,
9.    wzrost adekwatności kwalifikacji formalnych na stanowisku pracy poprzez udział 16  urzędników w studiach podyplomowych.

Wartość projektu ogółem: 863 496,00 zł
Wysokość dofinansowania projektu: 745 696,00 zł (w tym płatność ze środków europejskich – 733 971,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 11 724,40 zł) tj. 86,36% wartości projektu.

Regulamin

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Regulamin studiów podyplomowych
wprowadzono: 20.07.2011 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław) oraz procedur postępowania w przypadku ich naruszenia – w ramach projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” więcej

24.02.2012 r. (Zapytanie ważne do 02.03.2012 r.)

Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” (wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 roku) –  w ramach Zadania 9. Szkolenia specjalistyczne dla urzędników z 4 JST według potrzeb stanowiska pracy.
więcej

18.04.2012 r. (Zapytanie ważne do 27.04.2012 r.)

Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” (wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 roku) –  w ramach Zadania 9. Szkolenia specjalistyczne dla urzędników z 4 JST według potrzeb stanowiska pracy. Więcej …

04.05.2012 r. (Zapytanie ważne do 15.05.2012 r.)

Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa broszur (kodeksów etyki), plakatów i ulotek niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” (wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 roku) –  w ramach Zadania 5. Usprawnienie/wdrożenie procedury konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy w 3 JST oraz Zadania 6. Przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego w 2 JST.   Więcej …

15.05.2012 r. (Zapytanie ważne do  24.05.2012 r.)

…………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego