“Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna – I etap”

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna. Realizacja projektu ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy miasta Chełmna, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:
– kanalizacji sanitarnej w ulicach Chabrowej, Kwiatowej, Osnowskiej, Słowiczej, Jaskółczej, Żurawiej, Gołębiej i Łunawskiej;
– kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Toruńskiej, Konwaliowej i Storczykowej.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi ca 13,10 km., natomiast sieci kanalizacji deszczowej – 0,48 km. W ramach niniejszego projektu planuje się podłączenie do sieci kanalizacyjnej 219 gospodarstw domowych tj. ca 876 osób.

W lipcu 2004 roku w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działań Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów – Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Gmina Miasta Chełmna jako Beneficjent końcowy złożyła aplikację na zasadach określonych w Uzupełnieniu Programu

W oparciu o pozytywną ocenę formalną i merytoryczną projektu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 3 sierpnia 2005 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości tj. 75% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość Projektu (po rozstrzygnięciach przetargowych) wynosi 2 712 811,33 PLN, w tym kwota dofinansowania 1 938 683,50 PLN

Termin realizacji przedsięwzięcia: 30 listopada 2005 – 31 październik 2006