Projekt pn. „Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – I etap”

Gmina Chełmno realizuje w partnerstwie z Gminą Lisewo Projekt pod nazwą:

„Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – I etap”

 

 

 

„Opis projektu:

Gmina Chełmno realizuje w partnerstwie z Gminą Lisewo Projekt pod nazwą:

„Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – I etap”

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7.803.316,63 zł

Wartość dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi : 1.494.678,48 zł.

 

 

Projekt dofinansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Cel Projektu:
Poprawa efektywności energetycznej Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie , przeznaczonego pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej .

 

Planowane efekty:
Zwiększenie efektywności energetycznej kompleksu ECWM w Chełmnie.”