Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

Gmina Miasto Chełmno w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” w latach 2009-2012 prowadzi prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie Chełmna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zakres rzeczowy:

  1. Gmina Miasto Chełmno:

1) prace remontowo-konserwatorskie murów obronnych:

– odcinek nr I od ul. Toruńskiej do ul. Biskupiej,

– odcinek nr II od ul. Biskupiej do narożnika murów przy baszcie Mestwina,

– odcinek nr III od załamania murów przy baszcie Mestwina do ul. Wodnej,

– odcinek nr V od ul. 22-go Stycznia do ul. Wodnej,

– odcinek nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej

2) przywrócenie historycznego charakteru chodników wzdłuż pierzei rynkowych;

 

  1. Powiat Chełmiński:

1) renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie remontu dachu i poddasza, wymiany stolarki okiennej, remontu sufitów na II piętrze, remontu instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej, konserwacji i wykonania witraży, renowacji elewacji budynku oraz rozbiórki składu opału;

 

  1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP:

1) remont konstrukcji dachowej kościoła farnego, wymiana pokrycia dachowego oraz prace restauratorsko-konserwatorskie we wnętrzu kościoła z uwzględnieniem gotyckiej polichromii oraz wyeksponowaniem relikwii św. Walentego;

  1. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska:

1) remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej w partii dachu budynku głównego (Dom św. Józefa),

2) remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów kościoła klasztornego,

3) renowacja obiektu małej architektury – Golgoty,

4) remont ceglanych elewacji budynków klasztornych (skrzydło północne, Wieża Mestwina, Dom św. Wincentego a’ Paulo) z częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej na balkonie i ryzalicie elewacji południowej skrzydła północnego klasztoru,

5) wymiana schodów zewnętrznych Domu św. Wincentego a’ Paulo,

6) odwodnienie dziedzińca klasztornego,

7) zakup i instalacja systemu zabezpieczeń przed pożarem kościoła klasztornego.

 

Finansowanie:

Całkowita wartość inwestycji – 13 922 214 PLN

Kwota dofinansowania:

– z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 049 439 zł.

– ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1 680 411 zł.

– wkład własny – 3 192 364 zł.  (Gmina Miasto Chełmno, Powiat Chełmiński, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska)

tablica