VI Półmaraton Mondi dla amatorów, Chełmno–Świecie

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Serdecznie zapraszamy na kolejny już VI Półmaraton Mondi dla amatorów.
Czas: 17.09.2017 r., godzina 08:30
Miejsce: Chełmno–Świecie

I. CEL IMPREZY – Popularyzacja masowego biegania i zdrowego trybu życia

II. ORGANIZATORZY  Firma Mondi Świecie S.A.,  Urząd Miejski w Chełmnie i Świeciu, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

III. TERMIN I MIEJSCE – 17.09.2017 r. Niedziela Start Chełmno – RYNEK – plac – ulicami w kierunku Świecia – meta – Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8  Szczegółowa trasa w załączeniu wraz z mapką.

IV. PROGRAM

1. Biuro zawodów (Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8 – wjazd od strony boisk szkolnych) czynne w godzinach 8:30 – 15:00.

2. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń o godzinie 1015 w dniu zawodów.

3. Bieg odbędzie się tylko w kategorii „Open” kobiet i mężczyzn – jeden bieg.

4. Wspólne zdjęcie przed startem godzina 10:50.

5. Start do biegu godzina 11:00. – miejscem zbiórki zawodników jest biuro zawodów w Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8 (miejsce na samochody zawodników na parkingu przy szkole i targowisku ul. Krausego), – organizatorzy na miejscu biura zapewniają depozyt na rzeczy zawodników, – zawodnicy po dokonaniu zgłoszenia o godz. 10:25 zostaną przewiezieni autokarami (wyjazd z Targowiska ul. Krausego) na miejsce startu w Chełmnie, który nastąpi o godz. 11:00 .

6. Oficjalne zakończenie zawodów godzina 14:00.

V. PUNKTY ODŻYWCZE

1. Punkty odżywiania ustawione będą na 6, 10, 17 km. Do dyspozycji zawodników będzie woda mineralna.

2. Na mecie napój energetyczny i woda mineralna.

3. Po zakończeniu biegu ciepły posiłek.

VI. TRASA

1. Bieg rozegrany zostanie przy ograniczonym ruchu kołowym.

2. Zawodnicy mają obowiązek biec prawą stroną jezdni i stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu oraz Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

3. Trasa biegu prowadzi ulicami miast Chełmno, Świecie oraz trasami komunikacyjnymi pomiędzy miastami o nawierzchni głownie asfaltowej oraz fragmentami piaskowo-szutrowej.

4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

VII. UCZESTNICTWO

1. W półmaratonie prawo startu mają osoby, które do dnia 17.09.2017 roku ukończą 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną prośbę i odpowiedzialność.

3. Weryfikowanie zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach 8:30 – 10:15.

4. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym za pomocą chipów.

6. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie przekazanych rzeczy odbywać się będzie za okazaniem numeru depozytu otrzymanego przy oddaniu bagażu do przechowalni. Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.

7. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.

VIII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.swieto-papieru.pl do dnia 15.09.2017 r. godz. 14:00.

2. Weryfikacja oraz dodatkowe zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu zawodów od godz. 8:30 – 10:1 5.

IX. WPISOWE

1. Pobierana będzie opłata startowa – 30 PLN (gadżety).

2. Osoby powyżej 50 lat 50% wpisowego.

3. Opłatę startową wnosi się podczas rejestracji. Opłaty dokonuje się za pomocą automatycznego systemu płatności Tpay.

4. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów opłaty będzie można dokonać w kasie Biura Zawodów gotówką w PLN.

X. KLASYFIKACJE

1. W Półmaratonie prowadzona będzie klasyfikacja generalna w kategorii Kobiet i Mężczyzn.

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych: a. Kobiety: 18 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 60 lat i powyżej 61 lat b. Mężczyźni:18 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 60 lat i powyżej 61 lat.

3. Najlepszy zawodnik/zawodniczka z gminy Chełmno i gminy Świecie.

4. Najlepszy zawodnik z Firmy Mondi

XI. NAGRODY

1. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy oraz pamiątkowy medal wybity specjalnie na ten bieg.

2. Puchary i nagrody rzeczowe w klasyfikacji generalnej.

3. Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych we wszystkich kategoriach wiekowych.

4. Nagrody dla najlepszych zawodników z gminy Chełmno i Świecie oraz Firmy Mondi.

XII. TRYPTYK SPORTOWY MONDI

1. VI Półmaraton Mondi odbędzie się w roku 2017 w ramach Tryptyku Sportowego Mondi. Na tryptyk składa się rajd rowerowy, triathlon (w tym sztafeta triathlonowa) oraz półmaraton. Firma Mondi Świecie S.A. akcentuje tym wydarzeniem 50-lecie swojego istnienia.

2. Ukończenie tryptyku oznacza: – udział i ukończenie rajdu rowerowego (w wersji krótszej lub dłuższej) – udział i ukończenie triathlonu lub sztafety triathlonowej (aby być klasyfikowanym w tryptyku wystarczy być częścią sztafety triathlonowej), – udział i ukończenie półmaratonu

3. W Tryptyku Sportowym Mondi prowadzona będzie klasyfikacja generalna w kategorii Kobiet i Mężczyzn

4. Za udział i ukończenie wszystkich 3 dyscyplin uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal z diamentem i unikalny certyfikat (na papierze czerpanym ze znakami wodnymi).

5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki zawodniczek i zawodników w kategorii open.

6. Klasyfikacja odbywać się będzie w następujący sposób: – za udział i ukończenie rajdu rowerowego (w wersji krótszej lub dłuższej) – 100 punktów – za udział i ukończenie triathlonu lub sztafety triathlonowej (wystarczy być częścią sztafety triathlonowej) – 100 punktów – końcowa klasyfikacja tryptyku oparta będzie w zależności od zajętego miejsca w półmaratonie

XIII. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji, nagrody pokrywają w całości organizatorzy.

2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń związanych ze startem pokrywają zawodnicy lub organizacje delegujące we własnym zakresie.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przypięte do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

2. Warunkiem udziału w Półmaratonie jest: – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, – zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. – z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), – wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo – wizerunku Uczestnika.

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych (w szczególnych przypadkach udostępniona zostanie sala gimnastyczna).

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

 

więcej na: http://swieto-papieru.pl/pl/index.php?t=polmaraton