Spotkanie- bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć fundację lub stowarzyszenie

na

bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe

Spotkanie z doradcami odbędzie się

w dniu 30.05.2017 (wtorek)

w Starostwie Powiatowym w Chełmnie ul. Harcerska 1

sala konferencyjna nr 2

w godzinach od 12.00 do 16.00

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie z Panią Dorotą Beską lub Marią Ratajczyk

pod nr telefonu 56 677 24 48 lub drogą elektroniczną na adres d.beska@powiat-chelmno.pl lub m.ratajczyk@powiat-chelmno.pl

Program spotkania

12.00 – 12.20 – prezentacja założeń ekonomii społecznej oraz form wsparcia OWES,

12.20 – 16.00 – indywidualne konsultacje doradcze

 • Doradca kluczowy w zakresie potrzeb i możliwości wsparcia organizacji pozarządowych

 • Doradca prawny

 • Doradca marketingowy

Doradztwo skierowane jest do:

 • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,

 • podmiotów ekonomii społecznej, w tym fundacji, stowarzyszeń

 • pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej,

W ramach wsparcia merytorycznego bezpośrednio na miejscu będzie  można skorzystać z doradztwa specjalistycznego

W zakresie prawnym:

 •  prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego,

 •  prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

 •  podatki bezpośredni i pośredni w działaniach podmiotu ekonomii społecznej (PES),

 •  obowiązki pracodawcy względem pracowników,

 •  inne.

Świadczona pomoc obejmuje m.in.:

 • analizę i tworzenie aktów wewnętrznych organizacji (statuty, uchwały, regulaminy),

 • pomoc w zmianie profilu działalności, w tym m.in. wprowadzenie działalności gospodarczej,

 • tworzenie dokumentacji założycielskiej i innej związanej z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • analiza i tworzenie umów (o pracę, handlowych, innych),

 • udzielanie opinii w zakresie wszelkich kwestii problemowych wynikających z bieżącej działalności w każdym jej obszarze (działalność statutowa, gospodarcza, zatrudnianie pracowników, zawieranie umów handlowych).

w zakresie marketingowym:

 • planowanie marketingowe,

 • PR i komunikacja,

 • budowanie relacji z klientem,

 • budowanie strategii CSR,

 • kształtowanie elastyczności ofertowej,

 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych,
  badania rynku,

 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,

 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług

 • inne.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu świadczy bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych również w innych obszarach, wystarczy zadzwonić pod numer tel. 56 65 222 40 i umówić się na spotkanie.

Doradztwo specjalistyczne

w zakresie osobowym:

Doradztwo personalne, w szczególności:

 • opisy stanowisk pracy,

 • oceny pracownicze,

 • system motywacji pozafinansowej,

 • diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z HR: konflikty, brak efektywności, radzenie sobie z sytuacją zmiany itp.

 • zarządzanie różnorodnością,

Doradztwo kadrowe, w szczególności:

 • zatrudnianie pracowników,

 • prowadzenie akt osobowych,

 • relacje z ZUS, PIP, urzędem skarbowym, PFRON,

 • optymalizowanie kosztów pracy,

 • opracowanie regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.

W zakresie księgowo-podatkowym:

 • rachunkowość zarządcza podmiotu ekonomii społecznej,

 • analiza kosztów dla podejmowania decyzji rynkowych,

 • zebranie informacji finansowych dla kalkulacji kosztów usługi lub produktu,

 • analiza przepływów finansowych,

 • szacowanie grup kosztów,

 • zarządzanie terminami płatności,

 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,

 • inne.

Konsultacje w zakresie PZP i pomoc podmiotom ekonomii społecznej

(m.in. fundacjom, stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom społecznym) w przygotowaniu oferty w ramach PZP oraz realizacji zadania publicznego w zakresie:

 • monitorowania i merytorycznej analizy zapytań publikowanych zarówno przez podmioty stosujące PZP jak i podmioty wyłaniające usługodawców w ramach zlecania usług dla PS/PES w projektach EFS,

 • przedstawiania zapytań w trakcie bezpośrednich spotkań z PS,

 • zachęcania do składania ofert i pomoc w wypełnianiu dokumentów (m.in. SIWZ, sporządzanie kosztorysów, specyfikacje, załączniki do oferty),

 • konsultacje ofert składanych na realizację zadań publicznych w konkursach ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu
prowadzony przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie „Tilia”
ul. Wola Zamkowa 12 a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 222 40, fax 56 65 222 41