Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in

...
Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in

...
Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in

...
Flaga Unii Europejskiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in

...
Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in

...
“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in

...
Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in

...
Project “Multimedia Tourist Information Kiosks”

The project is co-financed within “The European Route of Brick Gothic” from the means of the European Union (The Euro...

“THE REVITALISATION OF THE HISTORIC BUILDINGS IN CHEŁMNO” – THE FIRST PART

project co-financing with the means provided by the European Regional Development Fund within the Integrated Operatio...

“Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna – I etap”

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in

...
Page 3 of 4
1 2 3 4