Aid funds

Information concerning possibilities of acquiring financial aid from the EU funds and programs, information portals of governmental and extra-governmental organizations supporting various enterprises financially.

Information concerning all the EU programs and funds as well as extra-governmental organizations
European Union http://www.europa.eu.int
Committee for European Integration Office http://www.ukie.gov.pl
Kujawsko-Pomorskie Voivodship Council in Bydgoszcz http://www.uwoj.bydgoszcz.pl
Speaker’s Office Of The Kujawsko-Pomorskie Voivodship in Torun http://www.kujawsko-pomorskie.pl
Internet database of extra-governmental organizations and institutions http://www.bazy.ngo.pl
Portal MG concerning Structural Funds http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
Cooperation Fund http://www.cofund.org.pl

Enterprise development, support for small and medium businesses, work
Euro Info Centre
Polish Agency for Enterprise Development http://www.parp.gov.pl
Domestic System of Services of small and medium enterprises http://www.ksu.parp.gov.pl
The United Nations to matters of the industrial development – Office of the Promotion of Investment and the UNIDO ITPO Technology Warsaw http://www.unido.pl
Ministry of the Economy and the Work http://www.mg.gov.pl/
Ministry of the social policy http://www.mps.gov.pl
News bulletin Offices of the Work http://www.praca.gov.pl
PARP consulting point at the Kujawsko-pomorski Chamber of the Craft and the Entrepreneurship in Bydgoszcz

Education, culture, sports, tourism, international cooperation, organization of events
Ministry of the Culture http://www.mk.gov.pl
Nationalist Centre of the Culture http://www.nck.pl
National contact point to matters of Culture 2000 http://www.mk.gov.pl/pkk/fundusze3.php
Foundation of the economic education Domestic System of Preparations for structural funds http://europa.edu.pl
Poland Tourist Organization http://www.pot.gov.pl
Ministry of National Education and Sport http://www.men.gov.pl/ http://www.menis.gov.pl/sport/wspolpraca/fundusze_strukturalne.php
Ministry of the Learning and the Computerization
The State Committee for Scientific Research http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/index.html
Foundation of the Polish-German Cooperation http://www.fwpn.org.pl
Eberta Friedrich foundation http://www.feswar.org.pl
Stefan Batory foundation http://www.batory.org.pl

 

 

 

 

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Miasto Chełmno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków. Kwota pozyskanego przez Gminę grantu wynosi 169 500,00 zł. Obecnie trwają przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu ma 10 miesięcy na jego realizację. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro...

 „Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Przyznawane  w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związany...

BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – ogłoszenie o naborze chętnych do projektu – zgłoszenia do 4 marca 2022 roku

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom ogłasza nabór chętnych do projektu: BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE, Projekt jest s...

KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. realizuje projekt: KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE...

2022_DolaczdoAkcji Masz Głos Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w ...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

  W ramach programu Gmina Miasto Chełmno pozyskała 3 000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek”

...