Uroczystości w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Chełmno 1 września 2023 roku