Projekt „Kierunek-własna firma”

Jeżeli jesteś bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo mieszkańcem powiatu chełmińskiego lub wąbrzeskiego powyżej 29 roku życia i masz pomysł na własny biznes – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 

Poszukujemy osób należących do minimum jednej z grup:

| kobiety

| osoby powyżej 50 roku życia

| osoby o niskich kwalifikacjach

| osoby długotrwale bezrobotne

| osoby z niepełnosprawnościami

 

Biuro Projektu:

Urząd Miasta Chełmno, pok. 305

  1. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Telefon: 512 94 94 84

e-mail:  biuro@kierunek.info

 

CO MOGĘ OTRZYMAĆ W RAMACH PROJEKTU?

Dotację w wysokości 24 000,00 zł na założenie firmy

Wsparcie pomostowe – 1 000 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy, które możesz przeznaczyć na pokrycie podstawowych opłat związanych z funkcjonowaniem firmy (takich jak opłaty na ZUS, telefon, ubezpieczenie, wynajem biura itp.)

Kompleksowe, 40-godzinne szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, przygotowujące do otwarcia i prowadzenia własnej firmy

Stypendium w wysokości 344zł za udział w szkoleniu

Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu i wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (doradca pomoże Ci przygotować wszystkie dokumenty – możesz wykorzystać aż 5 godz. konsultacji)

Profesjonalną analizę predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego

 

 

 

CZY PO ZAŁOŻENIU WŁASNEJ FIRMY MOGĘ LICZYĆ NA WSPARCIE W JEJ PROWADZENIU?

Pomoc w ramach projektu nie kończy się z chwilą założenia firmy – zależy nam na powodzeniu Twojego biznesu, dlatego w trakcie pierwszego roku prowadzenia działalności dostaniesz jeszcze dodatkowo pomoc doradcy biznesowego oraz prawnika (masz do wykorzystania aż 4 godz. doradztwa)

Jeżeli będziesz miał kłopoty z prowadzeniem firmy, możesz także liczyć na pomoc asystenta-mentora, który wraz z Tobą będzie rozwiązywał napotykane problemy

Przewidzieliśmy także grupowe wsparcie ekspertów, którzy pomogą w rozwoju Twojej firmy

 

GDZIE ZNAJDĘ WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE?

Zapraszamy do biura projektu: Urząd Miasta Chełmno – pok. 305

Odpowiemy także na Twoje maile: biuro@kierunek.info

Możesz też do nas zadzwonić: tel. 512 94 94 84

Odwiedź stronę projektu i zapoznaj się z dokumentami projektowymi.

 

Projekt „Kierunek-własna firma” (RPKP.08.03.00-04-0009/16) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.