Otwarty spacer z mieszkańcami szlakiem miejskich inwestycji – 20 kwietnia 2023 roku