Ogłoszenie o zamówieniu

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

 

Na podstawie Regulamin przetargowego Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008 r. (z późn. zmianami) zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłasza się przetarg o następującej treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86 – 200  Chełmno
tel.: 56-677-17- 19
fax: 56-677-17-74
Powiat: chełmiński, Województwo: kujawsko – pomorskie
 
2. Określenie trybu zamówienia –  przetargowy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie nowej strony internetowej miasta Chełmna z przeniesieniem zawartości ze strony www.chelmno.pl na nową stronę pod tym samym adresem.

Szczegółowy opis zamówienia został określony w: Specyfikacji  Zamówienia

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
72413000-8 (usługi w zakresie projektowania stron WWW)

4. Informacja o miejscu, terminie i zasadach uzyskania Specyfikacji  Zamówienia:

Specyfikację  Zamówienia można pobrać ze strony internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta (bip.chelmno.pl) lub w siedzibie zamawiającego pokój nr 302, jak również za pośrednictwem poczty po wcześniejszym  pisemnym wystąpieniu do zmawiającego.
 
5. Informacja na  temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
6. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno,
pok. nr 101 (okienko podawcze).

Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2016 r., o godz. 10.00 (czasu lokalnego).

7. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Chełmno, 28.04.2016 r.

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Zamówienia (263kB) pdf

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (110kB) pdf

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie (134kB) pdf

4. Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert usług, które potwierdzają posiadanie wiedzy i doświadczenia (75kB) pdf

5. Załącznik nr 4 Krótka charakterystyka poszczególnych elementów potrzebnych do lepszej funkcjonalności strony, które posłużą do uczynienia strony bardziej atrakcyjną i przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności strony … (86kB) pdf

    Załącznik nr 4 Krótka charakterystyka poszczególnych elementów potrzebnych do lepszej funkcjonalności strony, które posłużą do uczynienia strony bardziej atrakcyjną i przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności strony … (13kB) word

6. Załącznik nr 5 Umowa (198kB) pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 04.05.2016 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Zamówienia z dn. 05.05.2016 r. (358kB) pdf

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie z dn. 04.05.2016 r.
Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie z dn. 04.05.2016 r. (331kB) pdf

Odpowiedź na pytania z dnia 05-06.05.2016 r.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Zamówienia z dn. 09.05.2016 r. (943kB) pdf

Aktualne informacje na stronie: http://www.bip.chelmno.pl