Miasto utrzymuje dofinansowanie sobotnich kursów Es-Busa. Wkrótce także wydłużenie godzin kursowania komunikacji miejskiej, wyznaczenie dodatkowych przystanków i poprawa stanu infrastruktury przystankowej, 20.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uruchomione pilotażowo sobotnie kursy Es-Busa od 15 lutego 2020 r. miały zniknąć z rozkładu jazdy. Z uwagi na docierające do nas sygnały oraz rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych „Zaplanujmy nasze miasto”, informujemy, że Urząd Miasta Chełmna utrzymuje dofinansowanie sobotnich kursów komunikacji miejskiej.

Es-Busem w soboty mogą Państwo podróżować według dotychczas obowiązującego sobotniego rozkładu jazdy. W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami trwają także prace nad wydłużeniem godzin kursowania i lokalizacji dodatkowych przystanków Es-Busa. O przyszłych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Ponadto informujemy, że w budżecie miasta na rok 2020 przeznaczono środki na poprawę stanu infrastruktury przystankowej.

Urząd Miasta Chełmna