Książki do bibliotek z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Sorry, this entry is only available in Polski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W dniu 6 października 2015 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Priorytet. 3 Programu ma m.in. na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych:

1) zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

2) wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

3) rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

W 2016 roku, w wyniku złożonych wniosków, Gmina Miasto Chełmno pozyskała ze środków budżetu państwa finansowe wsparcie na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami dla:

 Szkoły Podstawowej nr 2,

Gimnazjum nr 1,

Gimnazjum nr 2.

Wysokość wsparcia finansowego   dla każdej ze szkół wyniosła 12 000 zł. Ponadto należało zagwarantować, dla każdej szkoły, wkład własny w wysokości 3 000 zł.

W celu realizacji zadania dniu 02.06.2016 roku podpisana została pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Miasto Chełmno stosowna umowa dotacji.

Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;

3) zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;

4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

5) zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole  z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów,  w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.