Konferencja „Współczesny wymiar dziedzictwa kulturowego i wyzwania miast historycznych”, Chełmno 21 września 2023 roku