I Sesja Rady Miasta Chełmna, ślubowanie Radnych Miasta Chełmna i Burmistrza Miasta Chełmna, 7 maja 2024 roku