Dukat św. Walentego – pamiątka z Chełmna – miasta zakochanych®