XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „NA ŚW. WALENTEGO… – RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI”

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim  Konkursie Plastyczno – Literackim „NA ŚW. WALENTEGO… – RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI” Konkurs ten jest organizowany przez Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie przy udziale Chełmińskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta Chełmna w ramach XV obchodów Dnia Świętego Walentego w Chełmnie, mieście zakochanych. Ten Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny organizowany jest w miesiącu lutym. W tym roku odbywa się już jedenasta edycja tego konkursu. Ma on na celu odpowiedzenie sobie na pytanie: czym tak naprawdę jest miłość, gdzie ją można spotkać i w jaki sposób doświadczać, przeżywać? Sprostać temu niełatwemu zadaniu starają się młodzi ludzie, uczniowie wielu szkół z całej Polski. Formą literacką czy techniką plastyczną, próbują twórczo pokazać współczesne oblicza miłości, przekonując, że najważniejsza w życiu jest właśnie miłość. REGULAMIN KATEGORIA WIEKOWA uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;   TECHNIKA I FORMA PRAC: praca plastyczna: technika dowolna – ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, kolaż; forma pracy literackiej -wiersz;     WYMAGANIA KONKURSOWE: uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę; nie przyjmujemy prac zbiorowych; każda praca musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu). TERMINY: podpisane prace należy przesyłać do dnia 29 stycznia 2016 r. na adres: Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów, ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno – decyduje data stempla pocztowego; informacje o nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej: www.klig.pl od 12 lutego 2016 r.; spotkanie laureatów oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się dnia 14 lutego 2016 r. na rynku miejskim w Chełmnie, laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie uroczystości – przewidywany czas wręczenia : 17.30; w przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody, zostanie ona przesłana pocztą; KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH: zgodność z tematem; interpretacja własna tematu; walory artystyczne; kompozycja. UWAGA! Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach. SERDECZNIE ZAPRASZAMY