Sierpień

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

3 sierpnia 1837 r. – powołano w Chełmnie Królewskie Gimnazjum Katolickie

3 sierpnia 1927 r. – w Chełmnie gościł wraz z małżonką Prezydent II RP Ignacy Mościcki

4 sierpnia 1473 r. –  biskup chełmiński na prośbę rady miejskiej wyraził zgodę na założenie w Chełmnie studium particulare, czyli wyższego gimnazjum. Był to wówczas najwyższy zakład naukowy funkcjonujący w Prusach Królewskich, opiekę nad nim roztoczyli Bracia Wspólnego Życia z Zwolle w Holandii

5 sierpnia 1914 r. – aresztowano zegarmistrza Wincentego Wesołowskiego z Chełmna i Witolda Ślaskiego z Trzbcza

13 sierpnia 1905 r. – odbyły się uroczystości 10-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Chełmnie

14 sierpnia 1941 r. – umiera w Chełmnie i tu zostaje pochowana Anna Wybicka ekonomka prowincjonalna Sióstr Miłosierdzia, bliska krewna Józefa Wybickiego – autora hymnu narodowego

23 sierpnia 1849 r. – Józef Gółkowski zostaje redaktorem odpowiedzialnym „Szkoły Narodowej”

27 sierpnia 1693 r. – Jan III Sobieski wydaje przywilej dla Chełmna, potwierdzający wszystkie poprzednie przywileje miasta. Akt ten określa Chełmno jako „in terris Prusiae antiquissima” (w ziemiach pruskich najstarszym), jednakże w chwili obecnej znacznie podupadłym „z powodu swojej ruiny, w którą wpędzone częściowo poprzez niesprawiedliwość czasów, częściowo przez wojnę szwedzką”.

29 sierpnia 1919 r. – Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku powołał dr Pawła Ossowskiego na stanowisko Polskiego Delegata Powiatowego przy landraturze chełmińskiej