Konkurs „Podaj serce”

Chełmiński Dom Kultury wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uzdolnionej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ogłasza nowy konkurs “Podaj serce” na… serce walentynkowe. Jego celem jest propagowanie szeroko pojętej, kreatywnej twórczości artystycznej i sztuki wystawienniczej w odniesieniu do tradycji obchodów Walentynek Chełmińskich w Chełmnie – mieście zakochanych®.  Na prace czekamy do 5 lutego! Wszystkie zgłoszone do konkursu serca będą stanowiły ekspozycję w przestrzeni miejskiej, która stanie się atrakcją dla mieszkańców i turystów miasta podczas zbliżających się Walentynek Chełmińskich 2016.  Młodzieży, do startu, gotowi, START! Więcej informacji w regulaminie Konkursu “Podaj serce”. Do pobrania: Karta zgłoszenia>>> Regulamin>>> REGULAMIN KONKURSU „PODAJ SERCE” Organizator zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na serce walentynkowe. Celem konkursu jest upowszechnianie sztuki wystawienniczej i szeroko pojętej twórczości artystycznej w nawiązaniu do tradycji obchodów Walentynek Chełmińskich w Chełmnie – mieście zakochanych® Organizator 1. Organizatorem Konkursu jest Chełmiński Dom Kultury, mieszczący się pod adresem         ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno. Uczestnicy 1. Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe: – uczniowie szkół gimnazjalnych – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 2. W obydwu kategoriach dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym praca zbiorowa może liczyć maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną pracę. Zasady przygotowania prac 1. Serce może być wykonane według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza                się dowolność inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniami: – forma serca i jej wykonanie musi reprezentować wysokie walory estetyczne i cechować   się trwałością w odniesieniu do warunków atmosferycznych; –  maksymalne wymiary serca 180×150 cm; – serce musi być wykonane własnoręcznie przez uczniów biorących udział w konkursie – niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych form, maskotek. 2. Serca nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie. 3. Każde serce należy zaopatrzyć w metryczkę i kopertę z kartą zgłoszeniową                   wg. załączonego wzoru. Kryteria oceny 1. Zgłoszone prace oceniane są przez jury powołane przez Organizatora konkursu. 2. Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy, walory plastyczne, oryginalne ujęcie tematu, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, trwałość, wkład pracy. Pod uwagę będzie również brana dodatkowa funkcja użytkowa serc. 3. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie. Przyjmowanie prac 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 5 lutego 2016, do Kinoteatru Rondo,      adres:  ul. Dworcowa 23, Chełmno, w godzinach 10.00-14.00.   Nagrody 1. Wszystkie serca zgłoszone do konkursu, będą stanowiły ekspozycję w przestrzeni miejskiej w czasie obchodów Walentynek 2016, stając się jednocześnie atrakcją               dla turystów i mieszkańców miasta Chełmna. 2. Spośród wszystkich zgłoszonych prac do konkursu, jury dokona wyboru 3 serc autorstwa uczestników szkół gimnazjalnych oraz 3 serc autorstwa uczestników szkół ponadgimnazjalnych. Autorzy tych serc zostaną zaproszeni 14.02.2016 roku w trakcie obchodów XV „Walentynek Chełmińskich” 2016, na Rynku Miejskiego – scena koncertowa,   ok. godziny 17.00. Dodatkowe informacje 1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga i akceptację warunków niniejszego regulaminu. 2. Autorzy serc, opiekunowie prawni (rodzice) i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie   i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych serc    w mediach w celach promujących konkurs, w tym na zamieszczanie przez Organizatora imienia i nazwiska autora i danych placówki.  3. Prace przekazane do konkursu, na życzenie uczestników, mogą zostać zwrócone             ich autorom, po zakończeniu ekspozycji.  Każdy z laureatów zostanie powiadomiony               o terminie zakończenia ekspozycji i możliwości zabrania serca. Osoba kontaktowa Kamila Cieślewicz – Chełmiński Dom Kultury, tel. 56 686 48 08 e-mail: kamila.art.@chdk.pl Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).