Styczeń

1 stycznia 1849 r. – Karol Wilhelm Brandt (1822 – 1893) połączył księgarnię z drukarnią

3 stycznia 1867 r. – zaczyna ukazywać się w Chełmnie tygodnik „Piast”, który był adresowany głównie do „pomniejszych właścicieli rolniczych”.

4 stycznia 1919 r. – ukonstytuowała się Powiatowa Rada Chłopska i Robotników Rolnych w Chełmnie, której członkami byli w połowie reprezentanci rolników niemieckich, a w połowie polskich.

7 stycznia 1868 r. – Ignacy Danielewski zaczął wydawać tygodnik „Niańka. Pisemko Dzieciom ku Nauce i Zabawie”

7 stycznia 1470 r.- umiera w Chełmnie Bernard Szumborski – zaciężnik krzyżacki, który podstępem zajął miasto w 1457 r. Wg podań jego szczątki spoczęły w podziemiach kościoła farnego.

14 stycznia 1919 r. – odbył się w Chełmnie wiec ludności polskiej, na którym postanowiono zbojkotować wybory do Konstytuanty niemieckiej i sejmu pruskiego, które przypadały nas dzień 19 i 26 stycznia

16 stycznia 1920 r. – przybyła do Chełmna polska misja wojskowa

17 stycznia 1869 r. – urodził się w Chełmnie Antoni Piotrowicz (1869 – 1923)- zasłużony chełmiński malarz

20 stycznia 1895 r. – w lokalu Maćkiewicza ( w tzw. polskiej strzelnicy) w Chełmnie odbyło się pierwsze zebranie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

20 stycznia 1920 r.- wojska pruskie opuściły Chełmno

22 stycznia 1920 r. – Chełmno odzyskuje niepodległość. Do miasta przybywają pierwsze oddziały wojska polskiego pod dowództwem pułkownika Januszajtisa

25 stycznia 1945 r. – niemieckie władze okupacyjne zaczęły opuszczać Chełmno

27 stycznia 1945 r. – wycofujące się z Chełmna wojska niemieckie podpaliły browar

27/28 stycznia 1945 r. – w Chełmnie zaczęły się pojawiać pierwsze radzieckie oddziały pancerne II Frontu Białoruskiego

27 stycznia 1945 r. – wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej przez żołnierzy II Frontu Białoruskiego

29 stycznia 1920 r. – do Chełmna przybył „błękitny generał” Józef Haller