Obelisk upamiętniający żołnierzy 8 Pułku Strzelców Konnych

Obelisk upamiętniający żołnierzy 8 Pułku Strzelców Konnych znajdujący się  w parku im. Wojska Polskiego nad Wisłą, w pobliżu miejsca przeprawy przez Wisłę w 1939 roku został odsłonięty 12 czerwca 1981 roku. W pobliżu tego miejsca w 1939 roku przeprawiali się, w odwrocie żołnierze z rozbitych w starciach z Niemcami jednostek. Pomnik poświęcony jest wielu kawalerzystom oraz żołnierzom z 66 Pułku Piechoty i innych  niezidentyfikowanych formacji, którzy zginęli w nurtach rzeki. Na obelisku widnieje inskrypcja:

 

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 8 PUŁKU
STRZELCÓW KONNYCH POLEGŁYCH
NA WSZYSTKICH FRONTACH II WOJNY
ŚWIATOWEJ 1939- 1945 W WALCE
O WOLNOŚĆ OJCZYZNY

12 CZERWCA 1981         SPOŁECZEŃSTWO MIASTA CHEŁMNO