Luty

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

1 lutego 1915 r.- w związku z trudną sytuacją spowodowaną wojną w Chełmnie wprowadzono racjonowanie chleba, dając 18 funtów zboża chlebowego miesięcznie na osobę.

9 lutego 1386 r. – papież Urban VI – wydaje w Genui bullę zezwalającą na utworzenie w Chełmnie studium generale czyli uniwersytetu

10 lutego 1945 r. – pełnomocnik Rządu na Województwo Pomorskie Henryk Świątkowski zatwierdza Józefa Trembickiego jako tymczasowego burmistrza Chełmna

14 lutego 1694 r. – uroczysty wjazd biskupa Kazimierza Szczuki do Chełmna

17 lutego 1920 r. – zmarła w Chełmnie i tu została pochowana siostra Wizytatorka Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie Bronisława Giesberg – działaczka narodowa i współtwórczyni systemu opieki społecznej dla najuboższych w czasach zaboru