Łożyński Wojciech

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Urodził się w Chełmnie w 1808 r. Otrzymał gruntowne wykształcenie filologiczne, a w 1831 r. uzyskał stopień doktora filozofii w Bonn. W tym samym roku zdał egzamin nauczycielski i podjął pracę w szkolnictwie średnim.
Po utworzeniu Gimnazjum Chełmińskiego w 1837 r. powołany został na stanowisko pierwszego nauczyciela. Uczył języka polskiego w 3 najwyższych klasach. W wieku 36 lat uzyskał stanowisko dyrektora gimnazjum.
W. Łożyński uczył swoich uczniów, iż „naród polski miał wielką przeszłość i ma wielkie zadania w przyszłości”. Nastroje patriotyczne młodzieży chełmińskiej były także wynikiem pracy dyrektora, który swoich uczniów pouczał: „bądźcie prości jak gołębie, a przebiegli jak węże”.
Od 1852 r. był radnym rady miejskiej. Dzięki jego staraniom szkoła przeniosła się do nowego gmachu przy ulicy Dominikańskiej, odrestaurowano też kościół pofranciszkański i wykorzystano go do nabożeństw szkolnych.
Był aktywnym członkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej w Chełmnie. Z okazji 25-lecia jego pracy na stanowisku dyrektora, władze miejskie przyznały mu honorowe obywatelstwo Chełmna.

Tadeusz Drapczyński, Ewa Gerka, Anna Soborska- Zielińska, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Drukarnia Wydawnictwa Diecezjalnego w Pelplinie, s. 24-25.

Wydawnictwo można zakupić w Muzeum Ziemi Chełmińskiej