Kamień ku czci mieszkańców Chełmna o wyznaniu mojżeszowym

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Kamień ku czci mieszkańców Chełmna o wyznaniu mojżeszowym znajdujący się w Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera przy Aleji 3 Maja, odsłonięty został  13 maja 2007 roku w ramach odbywających się uroczystości z cyklu „Pamięć i Tolerancja”. Upamiętnia miejsce pochówku Żydów- mieszkańców Chełmna. Wzmożony napływ ludności wyznania mojżeszowego do miasta nastąpił w XIX w., kiedy to uciekając z Rosji znaleźli w mieście  schronienie przed po¬gro¬ma¬mi i nietolerancją. Wie¬lu z nich  osiadło się na stałe. Powiększająca się gmina ży¬dow¬ska w Chełmnie doprowadziła do wzniesienia w 1842 r. domu modlitwy — synagogi (obecnie nieistniejącej) przy ul. Poprzecznej, a miejscem pochówku stał się cmentarz — kirkut przy obecnej ul. Powstańców Wielkopolskich. Na tablicy kamienia znajduje się inskrypcja:

 

CMENTARZ ŻYDOWSKI
ZAŁOZONY W XIX WIEKU
ZNISZCZONY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ PRZEZ NIEMCÓW
PRZECHODNIU USZANUJ MIEJSCE SPOCZYNKU ZMARŁYCH
PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH TU ŻYDÓW MIESZKAŃCÓW CHEŁMNA
TABLICA UFUNDOWANA PRZEZ
MIASTO CHEŁMNO
FUNDACJĘ OCHRONY DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO
5767/2007