Kulmer Kulturhaus

Chełmiński Dom Kultury to samorządowa placówka kultury, skupiająca największą ilość uczestników bogatego życia kulturalnego miasta. Formy zajęć kształtowane są przez potrzeby środowisk i tradycję. Zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane są głównie poprzez bezpośrednią pracę w zespołach, kołach i sekcjach. Do najbardziej znanych i największych zespołów należy Zespół Pieśni i Tańca POMORZE, który funkcjonuje już od dwudziestu lat. W swoją historię ma wpisaną niezliczoną ilość koncertów na scenach krajowych i zagranicznych, prezentując narodowe tańce polskie oraz tańce z niemal wszystkich regionów kraju. Równie bogaty repertuar proponuje widzom Zespół Tańca Ludowego KUNDZIA. Zespołem najczęściej pojawiającym się na ulicach miasta jest ORKIESTRA DĘTA CHDK oraz towarzyszący jej zespół Mażuretek. Grupa szczyci się wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. 1 miejscem w Konkursie Młodzieżowych Orkiestr Dętych na Węgrzech (1996 r.), 1 miejscem w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych (1999 r.). Na szczególną uwagę zasługuje również znany i lubiany Zespół Tańca Współczesnego FLASH, który z dużym powodzeniem reprezentuje miasto na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach tańca. Oprócz opisanych zespołów, wszyscy mieszkańcy Chełmna mogą rozwijać swoje zainteresowania w sekcjach zainteresowań: teatralnej, modelarskiej, plastycznej, fotograficznej, muzycznej, tanecznej i rytmicznej, szachowej oraz Klubie Seniora. Dom Kultury otacza opieką amatorski ruch artystyczny na terenie miasta oraz współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami o zbliżonych celach działania. ChDK jest głównym organizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Do największych i jednocześnie cyklicznych przedsięwzięć należą: DNI CHEŁMNA (24.06-2.07), Wojewódzkie Spotkania z Folklorem (lipiec), LETNIE SPOTKANIA ORKIESTR DĘTYCH (czerwiec – lipiec), FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ (listopad), FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ (marzec), PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH (maj)

Chełmiński Dom Kultury
ul. Dworcowa 40 a
tel. (+48) 56 686-48-08, (+48) 56 677-17-84
http://www.chdk.pl
e-mail: chelmno@chdk.pl, imprezy@chdk.pl