„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”