Projekt pt. „Termomodernizacja budynku hotelowego wraz z remontem i przebudową oraz dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, przy ul. Jastrzębskiego 5 w Chełmnie”