Projekt pn.: „Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

logo

Przedmiotem projektu pn. „Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury” jest wykonanie kotłowni gazowej i termomodernizacja budynku Chełmińskiego Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 40a w Chełmnie.
Przeprowadzony audyt energetyczny pozwolił zidentyfikować zakres usprawnień, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej Chełmińskiego Domu Kultury. Obecnie budynek ChDK nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną. Stolarka okienna jest w złym stanie technicznym, wykazuje niską szczelnością. Naprawy wymaga elewacja budynku. Izolacja termiczna stropodachu nie jest wystarczająca. Budynek ogólnie znajduje się w zadawalającym stanie technicznym jeżeli chodzi o konstrukcje, natomiast wymaga bezwzględnie termomodernizacji.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
• wymianę okien (wraz ze zmniejszeniem przeszklenia) na nowe PCV oraz montaż nawiewników,
• docieplenie stropodachu niewentylowanego (wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego) płytami ze styropianu gr. 14 cm,
• docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych wełną mineralną gr. 12 cm,
• docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych wełną mineralną gr. 12 cm,
• wymianę okien i luksferów (wraz ze zmniejszeniem przeszklenia) na nowe okna aluminiowe przeciwpożarowe – EI-60 oraz montaż nawiewników,
• wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych z przebudową wejścia do budynku,
• zmianę źródła zasilania poprzez wykonanie nowej kotłowni gazowej z automatyką pogodową.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczanie strat ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i modernizację źródła ciepła                w Chełmińskim Domu Kultury. Projekt przyczyni się do jego realizacji poprzez ograniczenie emisji głównych zanieczyszczeń powierza w powiecie chełmińskim. Zakłada się, że dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego podniesienie się poziom i jakość życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
W oparciu o złożoną dokumentację konkursową, w dniu 26 lutego 2010 r. Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Koszt całkowity 368 567,05 zł

 

Źródła finansowania:

• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
261 751,36 zł 

• Gmina Miasto Chełmno: 
106 815,69  zł

 Budynek Chełmińskiego Domu Kultury przed realizacją inwestycji:

foto

Wybudowana w ramach projektu kotłownia gazowa dla Chełmińskiego Domu Kultury:

Budynek Chełmińskiego Domu Kultury po realizacji inwestycji: