Aktualne ogłoszenia o konkursach i ich rozstrzygnięciach znajdują się w Zarządzeniach Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna