Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Lubostroniu Certyfikaty i wyróżnienia z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki dla Chełmna, 25 października 2018 r.

Podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Lubostroniu wręczono 3 Certyfikaty Regionalnego Etapu Konku...

Certyfikat z podziękowaniem za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu dla Gminy Miasto Chełmno, 7.09.2018 r. Certyfikat dla Chełmna z podziękowaniem za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu, 7 września 2018 r.

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Certyfikat dla Chełmna - jednego z „7 nowych Cudów Polski”-16.10.2015 r. Certyfikat dla Chełmna – jednego z „7 nowych Cudów Polski”, 16.10.2015 r.

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Świadectwa Ochronne Urzędu Patentowego

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Certyfikat „Perły w Koronie 2010”

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego Polski 2008 roku za Chełmno - miasto zakochanych Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego …za Chełmno- miasto zakochanych…

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...