Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem, 29.09.2022 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022...

2022_DolaczdoAkcji Masz Głos Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w ...

Ogłoszenia

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Wzory druków do pobrania:

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Organizacje pozarządowe

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...