Flaga Unii Europejskiej Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Flaga Unii Europejskiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Projektbezeichnung: Multimediale Infosäule

Das Projekt wird im Rahmen der ”Europäischen Route der Backsteingotik” aus den EU-Mitteln (Europäischer Fonds für Reg...

“REVITALISIERUNG DER ARCHITEKTURSEHENSWÜRDIGKEITEN DER STADT CHEŁMNO – DIE ERSTE ETAPPE”

Das Projekt wird aus den Mitteln Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Rahmen eines Integrierten Regionalen...

Seite 3 von 4
1 2 3 4