Projekt „Społeczna Informacja Turystyczna” (skrót SIT)

Projekt „Społeczna Informacja Turystyczna” (skrót SIT) realizowany jest przez Gminę Miasto Chełmno w ramach LSR na la...

Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Projekt „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Projekt: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”

Przedmiotem projektu jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmno na nowoczesne, energooszczędn...

Projekt „Innowacyjne Miasta”

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospo...

Projekt ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W...

Flaga Unii Europejskiej We Unit the People of Europe

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Flaga Unii Europejskiej Linia do sortowania odpadów

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klic...

Seite 2 von 4
1 2 3 4