ZAPYTANIE OFERTOWE

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

logo

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa broszur (kodeksów etyki), plakatów i ulotek niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” (wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej – zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 roku) –  w ramach Zadania 5. Usprawnienie/wdrożenie procedury konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy w 3 JST oraz Zadania 6. Przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego w 2 JST.
ZAPYTANIE OFERTOWE: ZOBACZ
OFERTA: ZOBACZ
UMOWA:  ZOBACZ