XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „NA ŚW. WALENTEGO… – RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI”

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

logo


Zapraszamy do wzięcia udziału

w XI Ogólnopolskim

Konkursie Plastyczno – Literackim

„NA ŚW. WALENTEGO… – RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI”

Konkurs ten jest organizowany przez Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie przy udziale Chełmińskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta Chełmna w ramach XV obchodów Dnia Świętego Walentego w Chełmnie, mieście zakochanych.

Ten Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny organizowany jest w miesiącu lutym. W tym roku odbywa się już jedenasta edycja tego konkursu. Ma on na celu odpowiedzenie sobie na pytanie: czym tak naprawdę jest miłość, gdzie ją można spotkać i w jaki sposób doświadczać, przeżywać? Sprostać temu niełatwemu zadaniu starają się młodzi ludzie, uczniowie wielu szkół z całej Polski. Formą literacką czy techniką plastyczną, próbują twórczo pokazać współczesne oblicza miłości, przekonując, że najważniejsza w życiu jest właśnie miłość.

REGULAMIN

KATEGORIA WIEKOWA

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

 

TECHNIKA I FORMA PRAC:

praca plastyczna: technika dowolna – ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, kolaż;

forma pracy literackiej -wiersz;

 

 

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 • uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę;
 • nie przyjmujemy prac zbiorowych;
 • każda praca musi zawierać czytelne dane:

tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).

TERMINY:

 • podpisane prace należy przesyłać do dnia 29 stycznia 2016 r. na adres: Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów, ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno – decyduje data stempla pocztowego;
 • informacje o nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej: www.klig.pl od 12 lutego 2016 r.;
 • spotkanie laureatów oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się dnia 14 lutego 2016 r. na rynku miejskim w Chełmnie,
 • laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie uroczystości – przewidywany czas wręczenia : 17.30;
 • w przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody, zostanie ona przesłana pocztą;

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 • zgodność z tematem;
 • interpretacja własna tematu;
 • walory artystyczne;
 • kompozycja.

UWAGA!

Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY