Moneta 2 zł z wizerunkiem Ratusza

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

32 Historyczne miasta w Polsce – moneta z wizerunkiem chełmińskiego, gotycko-renesansowego ratusza. Niepowtarzalna seria 32 monet o nominale 2 zł upamiętniających miasta o istotnym znaczeniu w dziejach Polski.

 

indeks

 

W dniu 4 października 2006 r. odbyła się w Chełmnie uroczystość związana z wydaniem przez Narodowy Bank Polski monety 2 – złotowej z serii „32 Historyczne miasta w Polsce” z wizerunkiem chełmińskiego, gotycko-renesansowego ratusza. Monetę odsłaniał Prezes Narodowego Banku Polskiego pan prof. Leszek Balcerowicz.  W tym dniu Poczta Polska na rynku przed ratuszem od godziny 11.00 ustawi stoisko, przy którym można było wymienić monety 2 złotowe na równowarte z wizerunkiem ratusza w Chełmnie. Dodatkowo Poczta, przy udziale Urzędu Miasta, przygotowała datownik okolicznościowy, którym można było ostemplować każdą kartkę z Chełmna, czy też inną korespondencję. Od 4 do 11 października 2006 r. w Muzeum Ziemi Chełmińskiej w ratuszu czynna była wystawa pt. „Polskie monety i banknoty w l. 1945-2006”.  Zaproszono również mieszkańców Chełmna i powiatu do udziału w konkursach dot. monety ogłoszonych przez Czas Chełmna oraz Gazetę Pomorską.

 

obrazek_z_blobab8b0

 

Wydanie serii monet miało na celu „propagowanie samorządności lokalnej poprzez zwrócenie uwagi społeczeństwa na miasta nie pełniące obecnie najważniejszych funkcji administracyjnych, ale o znaczeniu historycznym dla województwa i kraju, posiadających przynajmniej 500-letnią tradycję posiadania samorządów i mających istotne znaczenie w dziejach Polski oraz ważny wkład w zasób jej kultury, pełniących ważną rolę w strukturach administracyjnych państwa.” – źródło NBP  Wyboru Chełmna do kolekcji monet dokonał powołany przez Prezesa NBP w 2002 r. Zespół konsultantów historyków, któremu przewodniczył prof. Henryk Samsonowicz. Następnie NBP zwróciło się do Urzędu Miasta Chełmna o zaproponowanie terminu emisji oraz obiektu, jaki powinien zostać uwieczniony na rewersie monety. Wówczas zaproponowano gotycko-renesansowy ratusz, dawną siedzibę władz miasta.  Historyczne znaczenie Chełmna, zauważone przez NBP, zawdzięczamy słynnemu Prawu Chełmińskiemu, mającemu w średniowieczu ogromny wpływ na założenie ponad 200 miast, nadanemu miastu przez Zakon Krzyżacki 28 grudnia 1233 roku i wznowionemu 1 października 1251 roku.  Jednym z zaproponowanych przez Urząd Miasta terminów emisji monety honorującej Chełmno, była data związana z tym ostatnim wydarzeniem. Powiązano ją z przypadającą w 2006 roku 755 – rocznicą wydania tego przywileju.  Odnowiony przywilej chełmiński z 1251 roku miał dodatkowe znaczenie, nie tylko dla samego Chełmna, ponieważ właśnie w nim po raz pierwszy pojawiło się określenie “moneta chełmińska”. Choć ustanowienie jednolitej monety nastąpiło w pierwotnym przywileju z 1233 roku, to jednak ten odnowiony dokument określał jej nazwę i znaczenie jako monety obowiązującej “na całej ziemi” tzn. na terenie państwa krzyżackiego. Moneta zwana również denarem chełmińskim tworzyła podstawę systemu pieniężnego (tzw. stopy menniczej) obowiązującego na tym terenie.