ks. Jan Kujaczyński

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Wieloletni proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie, opiekun duchowy internowanych na „Kepie Panieńskiej”.

jan-kujaczynki

Urodził się 31 maja 1925 r. w Łysomicach. W 1947 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Kazimierza Kowalskiego w 1952 roku. Zanim objął parafię chełmińską, pracował jako wikary w Gdyni – Chyloni, Czersku i Toruniu. W 1959 roku został proboszczem parafii w Zieleńcu, natomiast w maju 1968 roku objął probostwo parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie. Zarządzał nią przez ponad 30 lat.  Był jednym z najdłużej pracujących tu proboszczów.
W uznaniu postawy kapłańskiej w 1970 roku ks. Kujaczyński został mianowany Kanonikiem Kapituły Katedralnej Chełmińskiej. W grudniu 1992 roku przyznano mu tytuł Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. Od roku 1968 do 2001 pełnił funkcję dziekana dekanatu chełmińskiego.
Z chwilą objęcia probostwa w Chełmnie ksiądz Kujaczyński rozpoczął szereg kompleksowych remontów zabytkowych kościołów oraz Kaplicy na Bramie Grudziądzkiej. Przyczynił się do nadania bardziej uroczystego charakteru odpustowi chełmińskiemu. Podjął też starania o konserwację cudownego obrazu Matki Bożej  Bolesnej Chełmińskiej. Na jego opiekę i wsparcie mogli liczyć internowani – rezerwiści  stacjonujący w obozie na „Kępa Panieńska” – skazani za działalność w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Ksiądz Kujaczyński interweniował u władz wojskowych. Organizował też transport żywności i leków dla internowanych.
W 2003 roku z okazji 770 – lecia nadania praw miejskich Chełmnu ksiądz prałat Jan Kujaczyński został uhonorowany wyróżnieniem „Za zasługi dla społeczeństwa i miasta Chełmna”, a  2009 roku odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Natomiast 24 listopada 2012 roku obchodził jubileusz 60 – lecia kapłaństwa.

Ksiądz Kujaczyński swoją skromnością i życzliwością zyskał sobie szacunek wielu mieszkańców Chełmna i współpracujących z nim wikariuszy. Mimo, że od kilku lat korzysta z zasłużonego odpoczynku od obowiązków administracyjnych, nadal chętnie uczestniczy w życiu parafii.

Opracowanie – Muzeum Ziemi Chełmińskiej