Dr Stefan Rafiński

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Historyk specjalizujący się w badaniach dziejów Gimnazjum Chełmińskiego, patriotycznych postaw jego wychowanków oraz abiturientów i ich osiągnięć.  Wychowawca wielu pokoleń chełmińskiej młodzieży.

stefan-rafinski

Urodził się 7 sierpnia 1929 roku w Grudziądzu. W rodzinnym mieście ukończył gimnazjum oraz Liceum Pedagogiczne. W 1951 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i dyplom nauczycielski. Od 1952 roku pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmnie. Równolegle studiował zaocznie historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, którą ukończył w 1956 roku. Pięć lat później otrzymał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu tytuł magistra historii. Natomiast 22 grudnia 1977 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych za pracę „Rola Gimnazjum Chełmińskiego  w rozwoju kultury polskiej w okresie zaboru 1837 – 1920”.
W dorobku naukowym dr Rafińskiego znajduje się ponad 30 artykułów naukowych o Chełmnie i Pomorzu oraz książki : „Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  w Chełmnie” (wyd. I 2001, wyd. II 2002, wyd. III 2007) i „Chełmiński Słownik Biograficzny” (2006).
Stefan Rafiński od wielu lat współpracuje ze „Słownikiem Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego”, „Rocznikiem Grudziądzkim”, „Rocznikiem Gdańskim” czy „Pomeranią”, w których opublikował 60 życiorysów wybitnych obywateli z Pomorza, w tym wielu gimnazjalistów chełmińskich.
Od 1990 roku jest członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.
Pracując w latach 1952 – 1998 jako nauczyciel historii w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym otrzymał za swą pracę pedagogiczną liczne wyróżnienia i nagrody od Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego i Ministerstwa Oświaty.

Stefan Rafiński został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorowym wyróżnieniem „Za zasługi dla społeczeństwa i miasta Chełmna” z okazji 770 – lecia nadania praw miejskich Chełmna.
Nadal pracuje naukowo. Skupia szczególną uwagę na zbieraniu i opracowaniu materiałów do kolejnych biografii wybitnych mieszkańców Chełmna – kolejnego tomu „Chełmińskiego Słownika Biograficznego”.

 
Opracowanie – Muzeum Ziemi Chełmińskiej