Baszta Prochowa i wejście na wieżę kościoła farnego

Taras widokowy na wieży  kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP   Taras widokowy na wieży kościoła archiprezbiterialnego pw. WNMP (farnego) (ul. Franciszkańska / ul. Rynek)   Serdecznie zapraszamy do wejścia na tras widokowy na wieży kościoła farnego pw. WNMP: > w okresie 22 kwietnia – 30 czerwca oraz 1 – 30 września tylko w weekendy* tj. sobota i niedziela: – w soboty w godz.  11.00-17.00 – w niedzielę od godz. 14.00 do 17.00   * Wyjątek  MegaWeekend w Chełmnie (tzw. pierwszy długi weekend ostatni weekend kwietnia / 1 -3 maja lub pierwszy tydzień maja) – bieżące informacje publikowane są najpóźniej w kwietniu danego roku na stronie www.chelmno.pl w aktualnościach.   > w okresie 1 lipca – 31 sierpnia:   – wieża czynna jest codziennie – – od poniedziałku do soboty w godz.  11.00 -17.00 – w niedzielę od godz. 14.00 do 17.00   Wejście na wieżę jest płatne. Bilety do nabycia w punkcie przy wejściu głównym do kościoła. Podczas mszy św. taras widokowy jest nieczynny.   Wieża jest najwyższym punktem widokowym w Chełmnie (60 m) i to właśnie z tarasu na jej szczycie podziwiać można “Najpiękniejszy widok na Świecie” – Chełmno (jego średniowieczny, szachownicowy układ ulic) i Dolinę Dolnej Wisły.       Zwiedzanie Baszty Prochowej (ul. 22 Stycznia) Od czerwca do końca września Muzeum Ziemi Chełmińskiej  serdecznie zaprasza do zwiedzania Baszty Prochowej,  która w ww. okresie czynna jest w soboty w godz. 10:30 – 13:00. Kontakt:  Muzeum Ziemi Chełmińskiej w ratuszu Chełmińskiej Informacji Turystycznej ul. Rynek 28,  tel./fax 56/686-16-41 www.muzeumchelmno.pl Baszta Prochowa należy do najbardziej autentycznych elementów architektury militarnej Polski Północnej. Wzniesiona była na przełomie XIII/XIV wieku, najpierw jako trójścienna, otwarta w stronę miasta. W XVI wieku domurowano czwartą ścianę. Obiekt służył celom obronnym, jako magazyn sprzętu wojennego i miejsce wyrobu prochu. W czasach nowszych spełniał zadania gospodarczo – porządkowe, stopniowo ulegając zaniedbaniu i dewastacji.  Po przeprowadzonych pracach konserwacyjno – adaptacyjnych w 1977 roku Baszta Prochowa tymczasową siedzibą muzeum regionalnego. Od 1983 roku mieści się tu dział archeologiczny muzeum. Obecnie w Baszcie Prochowej prezentowana jest wystawa stała: „Z pradziejów Chełmna i okolic”, która ilustruje najstarsze dzieje miasta związane z osadami w Kałdusie i Starogrodzie. Ponadto znajduje się tu również niewielka ekspozycja etnograficzna.      Według legendy, w baszcie na poddaszu, więziony jest duch Bernarda Szumborskiego. Był on zaciężnikiem krzyżackim, który podstępnie wdarł się do Chełmna rankiem 24 października 1457 roku na czele 2000 oddziału zaciężnych krzyżackich. Okupacja wojsk zaciężnych trwała 22 lata i wywarła ujemny wpływ na przyszłe losy miasta. Bernard Szumborski został otruty i zmarł w Chełmnie w 1470 roku. Po wielu latach pamięć okrutnych czynów Bernarda i jego następców spowodowała, że w dniu 24 października 1975 roku odbył się tajemniczy proces, skazujący ducha Bernarda na wieczne uwięzienie na poddaszu Baszty Prochowej. Domniemana czaszka wzbogaca zbiory muzealne.       Aktualizacja:15.04.2023 r., EP