Zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXXI/183/2017
Rady Miasta Chełmna
z dnia 10 lutego 2017

w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno do nowego ustroju szkolnego art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.1579 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

                                                                               
§ 1. W Uchwale  Nr XXX/173/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2017  wprowadza się  nowe brzmienie załączników nr 1, 2 i 3  stanowiących załączniki do uchwały.
                                                                    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna,
a także na stronie Biuletynu Informacji   Publicznej.
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały  Nr XXXI/183 /2017
Rady Miasta Chełmna
z dnia  10 lutego 2017 r.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, ul. T. Kościuszki 11 przebiegają od północnych  granic miasta łącznie z ul. Powiśle i Kilińskiego do ul. Wodnej, Rycerskiej i Grudziądzkiej na zachodzie. Od południa granice obwodu zamykają al. 3 Maja, ul. Dworcowa do skrzyżowania  z ul.Świętojerską  poprzez os. M. Kopernika, ul. Podgórną do wschodnich granic miasta.

W skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 wchodzą następujące ulice:

 1.  aleja 3 Maja
 2.  ul. Cegielniana
 3.  ul. Dworcowa (od nr 1 do nr 33 oraz nr 35 i 37)
 4.  ul. Grudziądzka
 5.  ul. Kamionka
 6.  ul. J. Kilińskiego
 7.  ul. Kościelna
 8.  ul. T. Kościuszki
 9.  ul. Krótka
10.  ul. J. Łożyńskiego
11. ul. Młyńska
12. ul. Nad Groblą
13. osiedle M. Kopernika
14. ul. Parkowa
15. plac Wolności
16. ul. Podgórna
17. ul. Podmurna
18. ul. Poprzeczna
19. ul. Powiśle
20. ul. Powstańców Wielkopolskich
21. ul. Rycerska
22. ul. Stroma
23. ul. Studzienna
24. ul. Wiklinowa
25. ul. Wodna
26. ul. Wojska Polskiego

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr  XXXI/183 /2017
Rady Miasta Chełmna
z dnia  10 lutego  2017 r.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 2, ul. 22 Stycznia 4 i  ul. Szkolna 6 obejmują północne granice miasta, na wschodzie do ul. Powiśle i Kilińskiego, następnie do ul. Wodnej poprzez Wałową,  ul. Osnowską do skrzyżowaniu z ul.  Orlą,  a następnie ul. Żurawią do  południowych  i zachodnich granic miasta.

W skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 wchodzą następujące ulice:

 1.  ul. 22 Stycznia
 2.  ul. Biskupia
 3.  ul. Chabrowa
 4.  ul. Dominikańska
 5.  ul. J. Chociszewskiego
 6.  ul. I. Danielewskiego
 7.  ul. Franciszkańska
 8.  ul. Gen. Jastrzębskiego
 9.  ul. Gen. J. Hallera
10. ul. Gołębia
11. ul. G. Gorczyckiego
12. ul. Jaskółcza
13. ul. Klasztorna
14. ul. Konwaliowa
15. ul. Kwiatowa
16. ul. Leśna
17. ul. Łąkowa
18. ul. Ogrodowa
19. ul. Okrężna
20. ul. Osnowska  – do numeru 32
21. ul. Panieńska
22. plac dr L. Rydygiera
23. ul. Portowa
24. ul. Rybacka
25. ul. Rynek
26. ul. Rynkowa
27. ul. P. Skargi
28. ul. Słowicza
29. ul. Stare Planty
30. ul. Storczykowa
31. ul. Strusia
32. ul. Szara
33. ul. Szkolna
34. ul. Św. Ducha
35. ul. Toruńska
36. ul. Zielona
37. ul. W. Fiałka
38. ul. Żeglarska
39. ul. Żurawia
40. ul. Wałowa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/183 /2017
Rady Miasta Chełmna
z dnia  10 lutego  2017 r.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4, os. M.C. Skłodowskiej 16 przebiegają na północy od ul. Łunawskiej i os. Jana Pawła II do ul. Dworcowej na skrzyżowaniu z ul. Świętojerską. Od zachodu obwód zamyka ul. Nad Browiną i Osnowska na skrzyżowaniu z ul. Orlą do ul. Żurawiej poprzez południowe i zachodnie granice miasta do ul. Łunawskiej.

W skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 wchodzą następujące ulice:

 1.  ul. Bażancia
 2.  ul. Bociania
 3.  ul. Brzoskwiniowa
 4.  ul. Brzozowa
 5.  ul. Czereśniowa
 6.  ul. Dojazdowa
 7.  ul. Dworcowa ( od nr 38 do końca oraz nr 34 i 36 )
 8.  ul. Harcerska
 9. ul. Jastrzębia
10. ul. Kolibrowa
11. ul. Kolonia Wilsona
12. ul. Krucza
13. ul. Lipowa
14. ul. Łunawska
15. ul. Magazynowa
16. ul. Morelowa
17. ul. Nad Browiną
18. ul. Nadrzeczna
19. ul. Orla
20. ul. Osnowska ( od nr 33)
21. ul. Parowa
22. ul. Planty Kolejowe
23. ul. Pod Skarpą
24. ul. Polna
25. ul. Prosta
26. ul. Przemysłowa
27. osiedle Dworzyska
28. osiedle im. Jana Pawła II
29. osiedle dr F. Raszei
30. osiedle M. C. Skłodowskiej
31. osiedle Wybudowanie
32. ul. Słoneczna
33. ul. J. Słowackiego
34. ul. Sokola
35. ul. Sowia
36. ul. Szosa Grudziądzka
37. ul. Śliwowa
38. ul. Świętojerska
39. ul. Tarasowa
40. ul. Ustronie
41. ul. Wiśniowa
42. ul. Wysoka
43. ul.  Zakole