Zarządzenie Nr 3/2019 roku Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Chełmno w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska

Zarządzenie Nr 3/2019

Burmistrza Miasta Chełmna

z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Chełmno w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska

 

§ 1

W związku z  tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska

 zarządza się na terenie Gminy Miasto Chełmno

w dniach 15 – 17 stycznia 2019 r.

 

opuszczenie do połowy masztu bądź przystrojenie kirem flag na budynkach zajmowanych przez Urząd Miasta Chełmna oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Chełmno.

 

odwołanie wszystkich miejskich imprez o charakterze rozrywkowym

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Chełmno

 

§ 3

Zwracam się z apelem do organizatorów imprez o charakterze rozrywkowym o ich odwołanie bądź ograniczenie podczas trwania żałoby.

 

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz

 

 

 W związku z powyższym informujemy, że iluminacje świetlne na Rynku i ulicy Grudziądzkiej nie będą włączone.