Zaproszenie na Spotkanie Konsultacyjne 24.08.2016

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Burmistrz Miasta Chełmna zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, radnych, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne poświęcone opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna
na lata 2016-2023.


Celem I spotkania jest:

Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta Chełmna oraz:
– zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
– przedstawienie wyników diagnozy miasta w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
– określenie stanów kryzysowych i wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
– przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

W trakcie realizacji warsztatów wykorzystane zostaną następujące metody: prezentacja, dyskusja.

Program warsztatów:
Kluczowe wnioski płynące z diagnozy,
– Wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
– Prezentacja formularza zgłoszenia przedsięwzięcia do GPR.

Miejsce spotkania:
Sala konferencyjna Urzędu Miasta Chełmna (sala nr 102)
Termin spotkania: 24 sierpnia 2016 roku o godz. 15:00

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.