ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ZESPOŁÓW, SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ W CHEŁMIŃSKIM DOMU KULTURY!!!

Już od 4 września 2017 r., Chełmiński Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w zajęciach zespołów, sekcji i kół zainteresowań. Uczestnicy zajęć mogą liczyć na fachową opiekę, wspaniałą atmosferę, ciekawe spędzenie czasu wolnego oraz rozwój talentu artystycznego.

Zapisy prowadzi sekretariat Chełmińskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, tel. 56 686 48 08, e-mail: sekretariat@chdk.pl oraz opiekunowie poszczególnych zespołów, sekcji i kół zainteresowań.

Szczegółowe plany pracy zostaną opracowane wspólnie z uczestnikami zajęć.

 

I.  Z E S P O Ł Y

Orkiestra Dęta ChDK /instr. – Józef Lica, Wiktor Dąbrowski, Leszek Krawczyk /
Zespół w tym roku obchodzi już 45. rocznicę swojego powstania. Z powodzeniem występuje na festiwalach, konkursach, imprezach miejskich. Bierze udział w licznych koncertach krajowych i zagranicznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Oprócz prób dla zaawansowanych, odbywają się zajęcia dla początkujących. Nie ma konieczności posiadania własnego instrumentu oraz umiejętności gry. Poniedziałki i piątki w godz. 17.00 – 20.00, sale nr 7,9 i 12 (od 11 września)

Zespół taneczny „Mażoretki” /instr. – Natalia Chachowska/
Żeńska grupa taneczna, która towarzyszy podczas występów orkiestrze dętej lub występuje samodzielnie. Dziewczęta uświetniają imprezy miejskie, biorą też udział w koncertach krajowych i zagranicznych.  Poniedziałki i piątki w godz. 17.00 – 20.00 (od 11 września), sala nr 1

Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” /instr. – Anna Fijałkowska – Wyrosławska/
Zespół z ogromnymi tradycjami, znany w kraju i poza jego granicami. Gospodarz międzynarodowych spotkań z Folklorem. Istnieje kilka grup wiekowych od 6-cio latków po osoby dorosłe. Zespół koncertuje na terenie kraju i za granicą. Uczestniczył w wielu Międzynarodowych Festiwalach Folkloru, m.in. w : Bułgarii, Turcji, na Węgrzech, Litwie, Słowacji, w Czechach, Niemczech, Holandii i we Włoszech.  Piątki, godz. 18.00, sala nr 21 (od 29 września)

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca “Pomorze” /instr. – Sławomir Wyrosławski/
Grupa towarzyszy ZPiT Pomorze podczas koncertów, występuje także samodzielnie. Program nauczania w kapeli realizowany jest podczas zajęć indywidualnych każdego z uczestników oraz na próbach całości składu. Efektem pracy tej grupy jest coroczne uczestnictwo w koncertach krajowych i Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych na terenie całej Europy m.in. w: Bułgarii, Turcji, na Węgrzech, Litwie, Słowacji, w Czechach, Niemczech, Holandii. Piątki, godz. 16.00, sala nr 15 (od 15 września)

Zespół Tańca Ludowego “Kundzia” /instr. – Jarosław Wygnański/
Zespół z ogromnym powodzeniem występuje na scenach polskich i zagranicznych. W ponad godzinnym programie koncertowym zespół prezentuje tańce, pieśni i melodie z wielu regionów Polski (Kaszuby, Kujawy, Rzeszów, Żywiec, Nowy Sącz, Lublin, Łowicz, Ziemia Lubuska, Cieszyn) oraz tańce innych narodów (Białoruś, Ukraina, Szkocja). Przy zespole działa chór prowadzony przez Andrzeja Skupniewicza oraz grupa naborowa – młodsza, prowadzona przez Ewę Porożyńską. Zapisy do zespołu i chóru – po 19 września, sekretariat ChDK

Dziecięce i młodzieżowe zespoły tańca współczesnego /instr. – Ewa Porożyńska/
Z dziećmi i młodzieżą realizowane są zajęcia z zakresu tańca współczesnego z elementami tańca towarzyskiego i sztuki cyrkowej. O podziale na grupy decyduje kryterium wiekowe. Bardzo często uczestnicy tych zajęć występują podczas imprez miejskich, z dużym powodzeniem biorą udział w  konkursach, przeglądach i festiwalach Środy, godz. 16.00, sala nr 21

Młodzieżowy zespół tańca nowoczesnego /instr. – Martyna Targos/
Z młodzieżą realizowane są zajęcia z zakresu tańca nowoczesnego z elementami gatunków Hip Hop i Break Dance. Bardzo często uczestnicy tych zajęć występują podczas imprez miejskich i biorą udział w konkursach, przeglądach oraz festiwalach tanecznych.  Czwartki, godz. 18.00, sala nr 1

Grupa „Break Dance” i „HIP – HOP”  /prow. – Mariusz Brzozowski/                                                                                         
Grupa prezentuje się podczas festynów miejskich, bierze również udział w konkursach tanecznych na terenie regionu.Wtorki i czwartki, godz. 16.00, sala nr 1

Koło sportowo – rekreacyjne dla dorosłych /prow. – Henryka Orłowska/                                                                                          
Zajęcia ruchowe z elementami aerobiku dla dorosłych. Spotkanie organizacyjne – wtorek, 5 września, godz. 11.00, sala nr 21                                                                                                                            

 

II.  P R A C O W N I A  T W Ó R C Z A

Pracownia rysunku, malarstwa i rzeźby /instr. – Regina Gargol/
Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania w dziedzinie rysunku, malarstwa, rzeźby itp. w różnych technikach i formach wypowiedzi twórczej dziecka dostosowanej do wieku i możliwości. Zajęcia przygotowują też starszych uczestników do egzaminów i edukacji artystycznej Poniedziałki i środy w godz. 8.00 – 15.00  oraz wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 17.00, sala nr 23

Koło fotograficzne /instr. Zdzisław Sieracki/
Zajęcia realizowane są zarówno w pracowni fotograficznej jak i w plenerze. Oprócz nowoczesnej fotografii cyfrowej, wciąż jednym z głównych elementów zajęć jest                                             fotografia tradycyjna, w tym czarno – biała. Czwartki, godz. 16.00 – 18.00 i soboty, godz. 10.00 – 12.00, sala nr 28

Klub Seniora „Zgoda” – /prow. – Maria Jaworska/
Celem „Klubu” jest prowadzenie działalności integracyjnej, kulturalnej i turystycznej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Klub Seniora oferuje swoim członkom rozwijanie zainteresowań, wspólne zwiedzanie wystaw i muzeów oraz uczestnictwo w imprezach artystycznych i kulturalnych. W ramach klubu funkcjonuje zespół wokalny NOWALIJKI. Wtorki w godz. 10.00 – 12.00, sala nr 7

 

III. S E K C J E  P I O S E N K I i R O C K’ n’ R O L L A

Soliści i zespół wokalny /instr. – Marcin Dombrowski/
Młodzi artyści ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich kształcą na zajęciach swój warsztat wokalny. Repertuar wykonywanych utworów obejmuje znane przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej oraz melodie popularne. Uczestnicy biorą udział przeglądach, festiwalach na terenie województwa, uczestniczą również w konkursach i imprezach miejskich. Środy i piątki w godz. 15.30 – 18.00, sala nr 24

Zespół wokalny “Nowalijki” /instr. – Maria Jaworska/
Oferta skierowana do osób starszych. Bardzo aktywna grupa, która oprócz cotygodniowych spotkań w ChDK bierze udział w wielu konkursach, festiwalach itp. Wtorki – godz.11.00, sala nr 7

 „Teacher’s Crew” /prow. – Tomasz Jarmołkiewicz i Małgorzata Grabarz/
Zajęcia wokalne dla każdego. Młodzi artyści wykonują znane światowe przeboje, korzystają też z kompozycji własnych. Wokaliści występują na uroczystościach miejskich, biorą udział w przeglądach i konkursach na terenie województwa. Czwartki, godz. 16.00, sala nr 24.

Zespoły rockowe /instr. – Marcin Dombrowski/
Młodzież z gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli kształcą swój warsztat w gatunku tzw. “mocnego uderzenia”. Członkowie zespołów uczestniczą w przeglądach rockowych na            terenie województwa i kraju oraz w koncertach podczas imprez miejskich. Środy i piątki, godz. 18.00 – 20.00, sala nr 24

IV.  I N N E  K O Ł A  Z A I N T E R E S O W A Ń

Koło szachowe /instr. – Leszek Bultrowicz/
Członkowie koła poznają zasady gry w szachy i ćwiczą swoje umiejętności pod bacznym okiem instruktora. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu, kształci wyobraźnię, pamięć i uczy logicznego myślenia. Członkowie koła biorą udział w licznych turniejach i rozgrywkach na terenie województwa. Zapisy i zajęcia w dwóch grupach wiekowych:
        – grupa I – młodzież i dorośli, wtorki godz.16.00 / sala nr 12 /
       – grupa II – dzieci i młodzież, czwartki – godz.16.00 / sala nr 12 /

 

Szkółka wędkarska dla dzieci /prow. – Ryszard Mróz/
Idąc naprzeciw zainteresowaniom i propozycjom dzieci i młodzieży, działa “SZKÓŁKA WĘDKARSKA DLA DZIECI”. Najmłodsi amatorzy wędkowania pod okiem fachowców – starszych wędkarzy z Koła Wędkarskiego “RECORD”, uczestniczyć będą w zajęciach teoretycznych, by później sprawdzić nabytą wiedzę na pobliskich zbiornikach wodnych.
      Środy, godz. 17.00 – 18.00, sala nr 12 /od 20 września/

Warsztaty perkusyjne /prow. – Grzegorz Kleszczyński/
Warsztaty mają na celu przygotowanie młodych miłośników instrumentów perkusyjnych do udziału w zajęciach Orkiestry Dętej ChDK i zespołów wokalno – instrumentalnych.
      Środy, godz. 15.00 – 17.00, sala nr 9

Studio „KreaTYwy” /prow. – Kamila Cieślewicz/
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy potrafią ciekawie spędzać czas wolny z wykorzystaniem własnych, nieraz szalonych, zwariowanych pomysłów.Czwartki, godz. 16.00 – 18.00, sala nr 26 (od 28 września)

 

V. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PRZY CHDK

Zapisy na nowy rok akademicki 2017/2018 przyjmowane będą do dnia 22 września w sekretariacie Chełmińskiego Domu Kultury, ul. Dworcowa 40 a, tel. 56 686 48 08. Deklaracje są do pobrania w sekretariacie ChDK lub na stronie www.chdk.pl w zakładce UTW. Koordynator: Kamila Cieślewicz, tel. 530 674 882; e-mail kamila.art@chdk.pl

Szczegółowych informacji dotyczących planu pracy zespołów i kół zainteresowań udziela kierownik ds. merytorycznych – tel. 531314422 lub sekretariat ChDK, ul. Dworcowa 40 a /II piętro, pokój nr 10/, tel. (56) 686-48-08; e-mail: sekretariat@chdk.pl Informacje również na stronie internetowej: www.chdk.pl