XV Jubileuszowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Mieście Zakochanych’Scout & Tourist Song Festival’, 15.10.2016 r.

Leider ist der Eintrag nur auf Polski verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Zapraszamy Was do udziału w XV Jubileuszowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Mieście Zakochanych “Scout &Tourist Song Festival” Chełmno w dniu 15 października 2016 r.

festiwal

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Termin „XV Scout & Tourist Song Festival”
Festiwal odbędzie się w dniu 15.10.2016 r.
Organizatorzy oczekują Was od godz. 16.00 do godz. 17.00 w Gimnazjum nr 2, przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie. W przypadku braku transportu na określoną przez nas godzinę prosimy o kontakt indywidualny.

Plan godzinowy:
Sobota 15.10.2016 r. :
17.00 – 19.00 – przesłuchania
19.00 – 19.45 – przerwa kawowa
20.00 – ogłoszenie wyników; koncert laureatów

2. Organizatorzy
Organizatorami Festiwalu jest 49 Drużyna Harcerska im. K. Wielkiego Chełmna oraz Chełmiński Dom Kultury. „Festiwal” dofinansowany przez Miasto Chełmno.
3. Komenda Festiwalu
Komendant – phm. Anita Grotkowska
Oboźny – dh Dagmara Jarentowska

3. Uczestnictwo i zgłoszenia
W Festiwalu mogą brać udział ekipy min. 5-osobowe (nie więcej niż 30 os.), reprezentujące środowiska harcerskie, skautowe, zespoły wokalne oraz szkoły. Z okazji jubileuszu – brak wpisowego.
Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach:
– ekipy reprezentujących organizacje harcerskie i skautowe,
– ekipy szkolne 
– zespoły/ekipy, które nie mieszczą się w dwóch poprzednich kategoriach

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 5.10.2016 r. (termin ostateczny) na adres: marta49dh@wp.pl Istnieje możliwość telefonicznego zgłoszenia ekipy bądź uzyskania informacji o Festiwalu.
Tel. 721-026-077

4. Organizator zapewnia :
a) każdy uczestnik ma zagwarantowane:
– pamiątkowy znaczek Festiwalu, słodką przekąskę, kawę i herbatę,

b) każda ekipa ma zagwarantowane: dyplomy uczestnictwa, nagrody za trzy pierwsze miejsca, nagrody niespodzianki

5. Uwagi końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.
Punktacji dokonuje niezależne jury.
Wątpliwości i spory rozstrzyga Organizator.

6. Inne
a) prezentacje ekip odbywać się będą zgodnie z zarządzonym przed Festiwalem losowaniem,
b) do prezentacji należy przygotować piosenki:
– harcerską bądź turystyczną (skautową)
– żeglarską
– piosenkę rozrywkową
c) tytuły piosenek należy podać w zgłoszeniu.
d) istnieje możliwość podłączenia sprzętu typu: gitara, klawisze itp., co należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
e) ubezpieczenie we własnym zakresie
f) opiekun ekip uczestniczących w Festiwalu zobowiązany jest do przesłania, na adres mail: marta49dh@wp.pl , listy osób wraz z numerem PESEL oraz adresem.