Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 17.02.2016 r.

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

=UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

13 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie zakończył się kolejny semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Chełmińskim Domu Kultury. Wykład miał uroczysty charakter. Dla słuchaczy wystąpił ZPiT Pomorze z przepięknie opracowanymi i wykonanymi kolędami, o swojej pasji opowiedzieli rycerze z Chorągwi Ziemi Chełmińskiej – Grzegorz Orenkiewicz i Janusz Murzyn. Okres ten był wyjątkowo bogaty, m.in. w wykłady, wycieczki, naukę języków obcych, obsługi komputera, zajęcia sportowe, plastyczne, wystawy itp. Prace naszych słuchaczy znalazły się w kalendarzu miejskim na rok 2016. Plany na kolejny okres są równie ambitne. Zakładane jest powołanie stowarzyszenia wspierającego aktywność Seniorów i współpracę międzypokoleniową, pojawią się nowi wykładowcy. Planowane są wyjazdy do teatrów, opery, filharmonii, wystawy. Już w okresie ferii zimowych słuchacze UTW zaprezentują dzieciom dzieła Henryka Sienkiewicza. Pierwszy wykład kolejnego semestru zaplanowano na 17 lutego 2016 roku – w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmnie o godzinie 17.00. Poprowadzi go profesor Maria Murawska, której wykłady są jednymi z najbardziej oczekiwanymi przez słuchaczy UTW. Wykład jest otwarty, tak więc mogą w nim uczestniczyć również osoby niezrzeszone.

Janusz Napora
Chełmiński Dom Kultury